Career with us

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าและของใช้สำหรับเด็กอ่อน ตัดเย็บด้วยการผิตที่มีคุณภาพ มีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของเรา

Career Opportunities

Accountant

Accountants are financial professionals who play a crucial role in managing and analyzing an organization's financial records. They are responsible for ensuring accuracy, compliance, and financial stability, making them essential for informed decision-making and fiscal responsibility.

พนักงานบัญชี


รายละเอียดงาน

จัดทำบิลส่งของให้ลูกค้าทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี

(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

-วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี ด้านบัญชี

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / บุคคลิกดี

-มีความอดทนในการทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติการสมัครได้ที่อีเมล

enqulry@halfticketsthailand.com

Digital Marketing

Digital marketing is the art and science of leveraging online platforms and technology to reach and engage with target audiences. It encompasses various strategies, including social media, search engine optimization, content marketing, email campaigns, and more, to promote businesses, products, or services in the digital realm.

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

รายละเอียดงาน

-รับผิดชอบการสื่อสารงานโฆษณาด้าน

Digital & Online ทั้งหมดของบริษัทฯ

Facebook/Line@/IG/Website เพื่อให้การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

-วางแผนการใช้สื่อ Digital & Online

ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว

-สามารถวางแผนพัฒนาสร้างสรรค์ผลิต

และบริหาร Content ทางการตลาดทุกช่องทาง

-พัฒนารูปแบบการตลาด Onlineของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ

-มีความรู้ความสามารถในการทำงานผ่านเครื่องมือ Online ต่างๆ เช่น Google adwords, Line@, SEO, Facebook. IG และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย / เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ทำงานด้าน Digital & Online Marketing

-สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้ดี

-มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการตลาด Online เป็นอย่างดี


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติการสมัครได้ที่อีเมล

enqulry@halfticketsthailand.com

Live Stream

Live Stream is the strategic process of promoting and selling products or services to live stream platform.

เจ้าหน้าที่ไลฟ์สด


รายละเอียดงาน

-ไลฟ์สดขายสินค้าทุกแพรตฟอร์มออนไลน์

-มีค่า Commission


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-มีประสบการณ์ในการไลฟ์สด

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและบุคคลิกดี

-มีความรู้ความเข้าใจในการไลฟ์สด


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติการสมัครได้ที่อีเมล

enqulry@halfticketsthailand.com

Local Sale

"Local sales refer to the distribution and promotion of products or services. This involves tailoring sales strategies to the unique characteristics and demographics of the area, ensuring that the offerings meet the needs and preferences of the local population."

พนักงานขายในประเทศ


รายละเอียด

เพิ่มยอดขายให้กับบริษัทหาลูกค้าใหม่ๆ

ให้กับบริษัทและประสานงานต่างๆกับลูกค้า

มีค่า Commission


คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / บุคคลิกดี

-มีความอดทนในการทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

-มีประสบการณ์ 1-2 ปี

-มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาติขับขี่


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติการสมัครได้ที่อีเมล

enqulry@halfticketsthailand.com

Joining Half Tickets Company : A Journey of Excellence


At Half Tickets Company, we believe in nurturing talent and providing a platform for individuals to embark on a fulfilling and enriching career journey. We are a dynamic and innovative organization committed to delivering the best in baby and newborn care products. Our success is driven by our exceptional team, and we are constantly seeking passionate, talented, and dedicated individuals to join us.


Why choose Half Tickets?


1. Commitment to Excellence: We have an unwavering dedication to excellence in everything we do, from product quality to customer service. When you join us, you become a part of this commitment to delivering the best for babies and parents.


2. Innovation: We value creative thinking and encourage fresh ideas. Our commitment to innovation drives our product development and ensures we stay at the forefront of the industry.


3. Team Collaboration: Teamwork is at the heart of our success. We foster a collaborative work environment where your skills and ideas are valued and integrated into our projects.


4. Career Growth: At Half Tickets, we recognize that our employees are our greatest assets. We provide opportunities for career advancement, professional development, and continuous learning.


5. Work-Life Balance: We understand the importance of a healthy work-life balance and offer flexible work arrangements to support our employees' well-being.


Explore Exciting Career Opportunities


1. Product Development: Contribute to the creation of top-quality baby products, from concept to launch.


2. Customer Service: Deliver exceptional service and support to our valued customers.


3. Marketing and Sales: Join our marketing and sales teams to promote our exclusive products and build lasting customer relationships.


4. Live Streaming and Online Sales: Play a crucial role in ensuring our products reach customers nationwide and create brand awareness for our company brands and promote and sell online channels.


5. Quality Control: Uphold our commitment to quality by working in our quality control department.


6. Administration: Support our operations and keep our company running smoothly.


How to Join Us


If you are passionate about making a positive impact in the world of baby care products, consider joining Half Tickets Company. We are always looking for exceptional individuals to become part of our dedicated team. Stay updated on our current job openings and apply through our careers portal.


Half Tickets Company offers a rewarding, dynamic, and innovative work environment, making it an excellent place to launch or advance your career. Join us on our mission to provide the best for newborns and babies, and be a part of something truly special. Your journey of excellence starts here.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare